wtorek, 27 września 2016

Polmack


Fundamentalnym wydźwiękiem logistyki jest umieszczenie trafnych artykułów, dóbr oraz usług, w słusznym miejscu, czasie i warunkach, przyczyniając się do maksymalnej opłacalności firmy. Logistyka ma na celu zaspokojenie popytu na najlepsze warunki usług, kosztu oraz jakości. Zajmuje się zarządzaniem przydatnymi środkami do dokonania tego celu, takimi jak przestrzenie, transport, informatyka. Mobilizuje również należyte zasoby ludzkie jak i finansowe - więcej na polmack. Zagwarantowanie jakości usług, to znaczy zgodność z wymaganiami konsumenta, dają jednostce gospodarczej przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o małych kosztach pozwala polepszyć zyski firmy. Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, pozwala firmie uniknąć kar, niemniej jednak również dbać o środowisko naturalne. Te parametry pozwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w firmie. W tej chwili kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w jednostkach oraz dają sprawozdania akcjonistom. Zadania logistyków są różne: operacyjne, taktyczne oraz strategiczne.